THIS WEBSITE USES COOKIES:
We use use our own cookies and third-party cookies to improve our services. If you continue to use this website, we understand you consent to our cookies policy. You can find more information or learn how to change the configuration in our cookies policy.

Política de privacitat

Les seves dades personals seran utilitzades amb la finalitat de prestar-li els serveis de compra o consulta que sol·liciti en cada cas.Així mateix, podran ser conservades per a contestar a la seva sol·licitud i per a l'enviament (per canals ordinaris o electrònics) d'informació relacionada amb la nostra activitat que pugui resultar del seu interès, fins que ens indiqui el contrari.

Així mateix l’informem que pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la LOPD, enviant una carta certificada o forma equivalent que permeti acreditar la seva recepció, juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: Fundació ELNA · Plaça de l’Assumpció, 16 . 17005 Girona · Espanya.

La no cumplimentació dels camps, indicats com a obligatoris, que apareixen en qualsevol formulari de registre electrònic, podrà tenir com a conseqüència que Fundació ELNA. no pugui atendre la seva sol·licitud. Fundació ELNA no ven, cedeix, arrenda ni transmet de cap manera, informació o dades de caràcter personal dels seus Clients / Usuaris a tercers.

L'Usuari garanteix que les Dades Personals facilitades a Fundació ELNA són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Fundació ELNA o a qualsevol tercer a causa d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. L'usuari no ha d'incloure dades personals de tercers sense el seu consentiment informat previ del que estableix la present política de privacitat, sent l'únic responsable de la seva introducció.

Certs serveis prestats per Fundació ELNA, poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Per tant, són d’aplicació les condicions particulars de cada cas. En tot allò no regulat per les condicions particulars serà d'aplicació supletòria les condicions generals recollides en la present política de privacitat. S'adverteix als nens i joves menors de 18 anys que han de tenir el permís dels seus pares o tutors per a proporcionar dades personals al lloc web de Fundació ELNA.

Fundació ELNA. ha adoptat les mesures necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades personals, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja sigui que provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural. No obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.