THIS WEBSITE USES COOKIES:
We use use our own cookies and third-party cookies to improve our services. If you continue to use this website, we understand you consent to our cookies policy. You can find more information or learn how to change the configuration in our cookies policy.

Laura Casamitjana

Responsable Projecte Noves Tecnologies


El meu camí professional s’inicia amb la voluntat de treballar per visibilitzar i donar espai a la vulnerabilitat. A través de diferents experiències laborals al nostre país i també a l’Amèrica Llatina he tingut l’oportunitat de treballar amb persones amb necessitat de suport, definint així la meva trajectòria.  Sóc graduada en Psicologia, formada en Pedagogia Hospitalària, i Màster en Councelling en processos de Dol i Trauma per l’Institut IPIR. La meva pràctica professional s’ha desenvolupat en diferent tipus de contextos, des del món del lleure fins a l’atenció hospitalària, acompanyant a persones amb necessitats educatives especials i a les seves famílies. Tota aquesta experiència m’ha fet adonar de com d’important és crear espais segurs que dignifiquin la vida de les persones amb DI i els donin un lloc protagonista dins la quotidianitat de la nostra societat, i és des d’aquesta perspectiva que m’incorporo a l’equip professional de la Fundació Elna.

Formació:

- Graduada en Psicologia
- Post-graduada en Pedagogia Hospitalària en Neonatologia i Pediatria 
- Màster en Counseling en Pèrdues, Dol i Trauma per l'Institut IPIR.