THIS WEBSITE USES COOKIES:
We use use our own cookies and third-party cookies to improve our services. If you continue to use this website, we understand you consent to our cookies policy. You can find more information or learn how to change the configuration in our cookies policy.

Hydrotherapy at the Elna Foundation

85% of people with intellectual functional diversity have ligament hyperlaxity, muscular hypertonia and sarcopenia (loss of muscle mass), which cause a higher risk of developing serious back disorders or problems in the bones, joints and muscles.

La postura corporal s’ha de preservar donat que no sols millora la nostra mobilitat i la força muscular si no també genera canvis positius en el nostre estat d'ànim. Cal estar especialment atents amb les persones amb DID donat que  els estudis avalen que el 85% presenten hiperlaxitud lligamentosa, hipertonia muscular i sarcopènia (pèrdua de massa muscular), i això comporta un risc més alt de desenvolupar patologies greus d’esquena o problemes als ossos, articulacions i músculs de l’organisme.

Quan treballem a dins de l’aigua tenim la sensació que el nostre cos pesa menys. Això permet que els participants realitzin diferents moviments amb menor estrès per a la musculatura i els lligaments.

Si tenim en consideració la prevalença que tenen aquestes persones a desenvolupar trastorns de la columna vertebral com l’escoliosi o la hiperlordosi lumbar, la Hidroteràpia (aquagim adaptat) permetran efectuar un treball de força muscular i flexibilitat, amb una accentuada reducció de la pressió intervertebral, per tal de realitzar un treball preventiu d’aquestes patologies.

Així, les propietats físiques de l’aigua permeten realitzar els exercicis més fàcilment i amb major mobilitat articular en comparació al medi terrestre. D’altra banda, l’aigua permetrà realitzar un treball cardiovascular incidint en el pes corporal i la tensió arterial, cosa que permetrà prevenir l’aparició de factors de risc cardiovasculars així com la diabetis mellitus de tipus II o la dislipèmia. 

 
 

Versió completa del vídeo d'aiguagim  (12:40 min.)