THIS WEBSITE USES COOKIES:
We use use our own cookies and third-party cookies to improve our services. If you continue to use this website, we understand you consent to our cookies policy. You can find more information or learn how to change the configuration in our cookies policy.

acTIC


 

L’acTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència

 
El títol d’ acTIC està expedit per la Generalitat de Catalunya.

La Fundació Elna ha arribat a un acord amb la  plataforma acTIC.cat que permet dos tipus d’adaptacions per als noies i noies amb DFI lleu:
 
    TEMPS: disposen del temps que calgui per assolir el nivell abans de realitzar la prova final.
    ESPAI: la prova final es realitza a la seu de la Fundació Elna, un entorn conegut.
 
Malgrat aquestes adaptacions l’examen és el mateix que realitza qualsevol persona de la societat, no es fa adaptació de nivell ni es compta amb suport en el moment de l’examen.
 

ACCREDITATION OF COMPETENCE IN INFORMATION TECHNOLOGIES AND COMMUNICATION (ACTIC)

ACTIC is the certification certifying digital competence, understood as the combination of knowledge, abilities and attitudes in the field of information and communication technologies that people deploy in real situations to achieve determined objectives with efficiency and efficiency.


The Elna Foundation, through an agreement with the preparacioacTIC.cat platform, will make adaptations related to the duration of the accreditation for girls with minor DFI.

Accreditation of competences in information and communication technologies (ACTIC) in Elna:

  • People with low DFI and with the appropriate support have the possibility of acquiring this accreditation.
  • We teach the young person with slight DFI to achieve the necessary skills to make an efficient and appropriate use of new technologies.
  • We teach to make responsible use of the new technologies applied to any personal activity.