ÚS DE COOKIES:
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Pots obtenir més informació o bé aprendre com canviar la configuració en la nostra política de cookies.

Habitatges Elna

Projecte Servei de suport a l'autonomia Elna

Inscrit en el registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya,  amb el número de registre S08978.

"Una vida de qualitat és una vida compartida"
 Robert L. Schalock

Fem aprenentatges significatius, funcionals i saludables: 

 • Acompanyant i facilitant el propi projecte de vida.

 • Fent suport a les famílies cap al camí de la independència del seu fill o filla.

 • Treballant la vida en comunitat.

 
Una llar per treballar l’autonomia personal,  la planificació i  la convivència.

Projecte

Un dret fonament per a qualsevol persona és un habitatge digne. L’habitatge és el lloc des del qual les persones podem organitzar les nostres vides, i el que fa de suport d’altres drets com la salut, l’educació, la seguretat i la intimitat.
 
Fundació Elna treballa perquè els joves i adults amb necessitats de suport intermitent i limitat tinguin l’autonomia suficient per a desenvolupar un projecte de vida propi i participar en igualtat de drets i deures dins la comunitat. Per això volem donar resposta a la necessitat flagrant d’habitatges per a tots ells, oferint-los llars ubicades a Girona i la comarca del Gironès.

Elna entén que cal emprendre un canvi urgent i inajornable respecte a aquesta qüestió, i és per això que treballa  per:
 • Proporcionar habitatges d’un màxim de quatre persones d’edats similar, perquè visquin de manera independent amb els suports necessaris en funció del nivell d’autonomia personal de cadascú.
 • Garantir el dret a la seva intimitat, a una vida privada, i a desenvolupar el seu projecte d’independència sota un enfocament basat en la no institucionalització i en una convivència digna.
L’adaptació a viure plenament independent es realitzarà a partir de dues propostes ben diferenciades pròpies de la Fundació Elna:

A) Itinerari esglaonat i flexible que inclou un procés de tres fases:
 • Fase 1: Estades de curta durada (3– 8 dies) treballant la convivència i la funcionalitat. Al mateix temps s’observaran les conductes que cal reorientar.
 • Fase 2: Estades de durada mitjana (15 dies mensuals)
  Els objectius a treballar en aquesta fase són funcionals i sobretot de caire emocional. Aquest acompanyament emocional està molt present per poder treballar i potenciar la resolució  de conflictes, la mediació d’acords i la identificació de sentiments personals i poder-los expressar.
  Es manté el treball i la fidelització d’aprenentatges funcionals i quotidians del dia a dia.
  És també en aquest període on acabarem de definir les habilitats i suports que necessita cada persona per millorar la seva pròpia autonomia.
  Respectar la seva intimitat personal continua essent un dels valors per excel·lència de la fundació.
  Paral·lelament es fa un treball amb les famílies participants d’aquest projecte (en forma de seminaris) per acompanyar, escoltar i poder donar suport en el procés en el camí cap a la vida adulta del seu fill o filla. 
 • Fase 3: Incorporació a l'habitatge. Fase de culminació, per escoltar els desitjos i prioritats de la persona i la família.
Les fases estipulades seran flexibles i es  vetllarà perquè el camí cap a l’autonomia plena sigui progressiu i ajustat a les necessitats de cada persona i família.

B) Un habitatge per a treballar l’autonomia i l'autodeterminació:
 • En aquesta proposta, el projecte dóna resposta als nois i noies que, pel moment que estan vivint, necessiten treballar la seva autonomia de major a menor suport. Així la  incorporació a l’habitatge és ràpida.
 • En aquest cas inicien el procés de manera inversa a l'esmentada més amunt. Fins a l’actualitat, la fundació compta amb un habitatge amb dues places on també es treballa l’autonomia de manera esglaonada.
 • En un primer moment el suport que reben aquests joves és extens, ja que conviuen amb un professional que és el responsable de fer aquests treball amb ells, i progressivament es va reduint el suport fins arribar a viure sols amb l’acompanyament d’un professional només unes hores al dia .

Projecte pilot

Abans d'iniciar el projecte pròpiament dit es van realitzar proves pilot de la primera fase d’aquest projecte en què van participar 12 nois i noies d'entre 19 i 28 anys. Van ser estades de cap de setmana on van aprendre com organitzar-se, cuinar, comprar, netejar, el valor dels diners i com conviure i arribar a acords.

Eren grups de quatre persones que van decidir començar a aprendre a viure sols, amb el vist-i-plau de les seves famílies. Van estan acompanyades per un professional d’Elna amb expertesa en aquest àmbit. La valoració tant dels professionals com dels mateixos participants i les seves famílies va ser molt satisfactòria i ja s’està duent a terme la primera fase del projecte amb 9 nois i noies.
 

Resum del Pla d’actuació 2019

Primera fase.

Hi van participar 12 nois i noies d'entre 19 i 30 anys (2014). Aquesta fase es va ubicar al poble de Begur, on es van continuar duent a terme estades de cap de setmana (tres dies, dues nits), estades de quatre dies i tres nits i estades de vuit dies i set nits progresivament. L'objectiu és desenvolupar-se de manera autònoma, a organitzar-se, a cuinar, a anar a comprar, a netejar, a conèixer el valor dels diners i a conviure i arribar a acords. En aquestes estades, conviuen un grup de màxim de quatre persones que han decidit començar a aprendre a viure sols, amb el vist-i-plau de les seves famílies, i estan acompanyades per una professional d’Elna amb expertesa en aquestes qüestions. 

Segona Fase

En aquest moment tenim un habitatge  ubicat a la ciutat de Girona.
Quinze dies conviuen 5 noies i els altres 15 dies 4 nois.  Els resultats són molt satisfactoris.
Aquest 2019 es treballarà per aconseguir un habitatge nou per tal que els  nois i noies ja visquin contínuament al seu propi habitatge.

Tercera Fase

Aquest pas de quinze dies a un mes implicarà donar un acompanyament, molt pensat per als pares i mares d’aquests joves. Cada família rebrà com a mínim una sessió trimestral que es pot augmentar si el cas ho requereix.